جشن  بزرگ غدیر  همزمان با عید سعید غدیرخم در شهر زازران برگزار گردید